Sportovní akce - 9. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open

Středa 16.09.2020 12:00
Brno
Akce pro veřejnost
Emilova sportovní, z.s.

Emil Open – Evropské hry handicapované mládeže jsou mezinárodním sportovním a společenským setkáním mladých lidí se všemi typy zdravotního postižení ve věku 10-26 let.

Očekávaným počtem účastníků, mezinárodním pojetím a rozsahem sportovních aktivit, doprovodného a kulturního programu, představují ojedinělou akci evropského formátu.

Termín: 16. - 20. září 2020.

Více informací na: https://summer.emilopen.cz/