Sportovní akce - 11. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open

Středa 22.06.2022 00:00
Ostatní
Akce pro veřejnost
Ostatní

Emil Open – Evropské hry handicapované mládeže jsou mezinárodním sportovním a společenským setkáním mladých lidí se všemi typy zdravotního postižení ve věku 10-26 let.

Očekávaným počtem účastníků, mezinárodním pojetím a rozsahem sportovních aktivit, doprovodného a kulturního programu, představují ojedinělou akci evropského formátu.

Termín: 22. - 26. června 2022.

Více informací na: summer.emilopen.cz